اهداف و چشم انداز

شرکت هوا تولید کوروش Xyrus Air Products در نظر دارد محصولات پتروشیمی تولید کشور ایران را به عنوان مواد اولیه دریافت و پس از انجام فرایندهای لازم، خالص سازی و سپس با مخلوط سازی محصول جدید را با ارزش افزوده بالاتر به مصرف کنندگان ارائه نماید. این شرکت به عنوان یک شرکت تولید کننده محصولات خاص، ناوگان توزیع محموله های خود را جهت تحویل محصولات، مطابق استانداردهای روز دنیا تجهیز نموده است. شرکت هوا تولیدکوروش قصد دارد به عنوان تامین کننده گازهای سازگار با طبیعت از قبیل انواع پروپلنت در ایران فعالیت نماید و در این راه ازپتانسیل های داخلی نیز بهره گیری نماید. سالهای متمادی فعالیت در حوزه های تولید، توزیع، مهندسی و اجرای پروژه های صنایع نفت و گاز و تکیه بر سوابق موجود در اختیار هیئت موسس، این شرکت را برآن داشت با توجه به اهمیت محیط زیست، جایگزینی گازهای ناخالص فعلی را به عنوان یکی از سرفصلهای کاری خود قرار دهد. همچنین این شرکت در نظر دارد با استفاده از دانش فنی و بهره گیری ازاستانداردهای روز دنیا و اخاق محوری شغلی، در کلیه فعالیتهای تولیدی و سازمانی خود بتواند زمینه ساز ارتقاء سطح کیفیت در بازار مخاطب خود شده که این امر منجر به ایجاد تفکر جدیدی از کیفیت در ذهن مخاطبان و کاربران محصولات این بازار گردد.همیاری کارکنان خبره داخلی و خارجی و رعایت استانداردهای روز دنیا و حمایت از اصول مشتری مداری از اهداف این شرکت بوده و این شرکت در نظر دارد تا در دو بازار داخلی ایران و کشورهای همسایه، فعالیتهای تولیدی و تجاری داشته باشد.