پروپلنت ترکیبی

شرکت هوا تولید کوروش در راستای ارائه خدمات ویژه به مصرف کنندگان پروپلنت، امکان تحویل گاز با ترکیب مورد نظر مشتری (Custom made) را در سایت خود فراهم نموده است، این محصول با ترکیب اعلام شده مشتری جهت ایجاد فشار مورد نظرتحویل می گردد.این توانایی باعث گردیده این شرکت قادر به ترکیب و ساخت هر گونه سوخت گاز مایع مطابق با سفارش مصرف کننده باشد. از کاربردهای این محصول می توان به کاربرد آن در تولیدات ابزارسازی، صنایع شیشه، لاستیک سازی، به عنوان سوخت های قدرتی اتومبیل رانی، خشک کننده های موادغذایی، سوخت های ویژه و... اشاره نمود.